Over ons

Pixelpolder

Fotografie en beeldbewerking

Uiteraard kunt u een groep op mij doen voor uiteenlopende foto-opdrachten. Anderen hebben Pixelpolder gevonden voor o.a. architectuur-, portret- en reportagefotografie. ‘Kan niet’ vinden wij een werkwoord: wij zetten alles in het werk om het wél te laten kunnen!

Pixelpolder bestaat vanaf 2010. Dat wil niet zeggen dat er niet meer ervaring aanwezig is. Sjaan Vanderjagt was ruim 20 jaar werkzaam als zelfstandig fotograaf, in het ‘chemische tijdperk’. Met de doorbraak van de digitale fotografie is de aandacht óók op beeldbewerking komen te liggen.

 

Girls will be boys
Onbekende kunstenaar uit de ‘roaring twenties’

 

De naam Pixelpolder

Een digitaal beeld bestaat uit pixels. In Nederland wordt sinds de middeleeuwen nieuw land gemaakt: de polders. Bij Pixelpolder gaan bestaande pixels ‘op de schop’, zodat er een nieuw beeld ontstaat.

Pixelpolder staat voor: overleg / maatwerk / nuchterheid / u tevreden = Pixelpolder tevreden!

Inclusiviteit

Pixelpolder voert nadrukkelijk een inclusief beleid. Artikel 1 van de grondwet is onze leidraad daarin.

Art. 1
‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Waar, Wat en Wie

Pixelpolder is gevestigd in Nederland.
Pixelpolder is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: KvK 50355953
Sjaan Vanderjagt is eigenaar van Pixelpolder.